Competition

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

I. Obecná ustanovení

1.    Soutěž pořádá SkiResort Live s.r.o., zastoupená Jakubem Jandou, IČ: 498 11 428, se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (dále jen „organizátor“).
2.    Organizátor vyhlašuje tuto soutěž k letním aktivitám. 

3.    Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve stanovený termín na instagramovém profilu skiresort_live odpoví prostřednictvím komentářů na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

4.    Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

5.    Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

6.    Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

7.    Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

8.    Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Metě. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na stránce https://leto.skiresort.cz/informace/soutez/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na instagramové stránce organizátora.


II: Osobní práva a ochrana osobních údajů

1.    Organizátor bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího uvedené na jeho profilu na Instagramu (jméno a příjmení). Organizátor bude dále zpracovávat osobní údaje výherce soutěže, které mu výherce poskytne. Tyto údaje bude organizátor zpracovávat pro účely provozu, vyhodnocení a uzavření soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže bere soutěžící na vědomí, že je organizátor oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na instagramové stránce a na svých webových stránkách www.skiresort.cz.

III. Mechanismus soutěže

1.    Soutěž bude probíhat na instagramovém profilu skiresort_live v období 18.7.2022 - 25.8.2022. 

2.    Během období soutěže budou zveřejněny celkem tři otázky. Každá z otázek bude mít časový limit pro zodpovězení a tento limit bude vždy uveřejněn spolu s otázkou. 

3.    Odpovědi zaslané po časovém limitu nebudou zahrnuty do soutěže. 


IV. Výhry a jejich předání

1.    Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor jednoho výherce.

2.    Výherce bude vybrán náhodně.

3.    Výherce bude organizátorem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu a bude mu zaslán identifikační kód, kterým se bude muset prokázat při převzetí výhry. Bez identifikačního kódu nebude možné výhru převzít. 

4.    Výherce je povinen do 3 dnů od obdržení zprávy organizátorovi na zprávu odpovědět a potvrdit, že si osobně převezme výhru. Jestliže se nebude moct osobně dostavit, může výhru převzít osoba s platným identifikačním kódem.Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora na adrese Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně v předem dohodnutém termínu a čase.

5.    Výherce každé otázky bude zveřejněn na instagramovém profilu skiresort_live. V případě, že při převzetí výhry podepíše písemný souhlas, bude zároveň zveřejněna fotografie z předávání. V případě, že výherce do 3 dnů organizátorovi na zprávu neodpoví nebo se nedostaví k převzetí výhry nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
 

 

 

Tips for trips

From Černá hora through Černohorské rašeliniště (Moorland) to Pec pod Sněžkou

Difficulty:

Distance: 6 km

Take the cable car ČERNOHORSKÝ EXPRESS to Černá hora, visit the local moorland and walk down the hill back to Pec and take the TourBUS to Janské Lázně.

Learn more

Circuit around Pec pod Sněžkou via observation tower Hnědý vrch

Difficulty:

Distance: 8 km

Circuit around Pec pod Sněžkou via observation tower Hnědý vrch

Learn more

Reach the top of Sněžka Mt. by cable car and on foot

Difficulty:

Distance: 0 km

Pec pod Sněžkou

Learn more

From Velká Úpa via Růžohorky to Sněžka and to Pec pod Sněžkou

Difficulty:

Distance: 6 km

From Velká Úpa via Růžohorky to Sněžka and to Pec pod Sněžkou

Learn more

From Černá hora on Zvonková cesta to Janské Lázně

Difficulty:

Distance: 5 km

From Černá hora on Zvonková cesta to Janské Lázně

Learn more

From Černá hora to Janské Lázně via Hoffmanovy Boudy

Difficulty:

Distance: 5 km

The trail goes from the top station of the cable car ČERNOHORSKÝ EXPRESS via Sokolská bouda to the crossing U Zrcadlových Bud, via Hoffmanovy Boudy to Janské Lázně.

Learn more

From Černá hora to Velká Úpa via Vlašské Boudy

Difficulty:

Distance: 7 km

The trail goes from the top station of the cable car ČERNOHORSKÝ EXPRESS through Václavák and Pěticestí to Vlašské Boudy and further to Velká Úpa.

Learn more

Cyrcle from Černý Důl cross the mountain hut Berghaus

Difficulty:

Distance: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Learn more

From Janské Lázně to Černá hora waterfalls and back

Difficulty:

Distance: 2 km

A shorter trip your kids will enjoy....

Learn more

Modré kameny (Blue stones)

Difficulty:

Distance: 9 km

Visit quartzite rocks at the foot of Černá hora, offering splendid views of the countryside.

Learn more

From Hnědý vrch to Luční Bouda and back to Pec pod Sněžkou

Difficulty:

Distance: 16 km

The chairlift will help you overcome the elevation difference and you can continue on foot to Luční bouda and back to Pec pod Sněžkou.

Learn more

Okolo Černé hory

Difficulty:

Distance: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Learn more

From Černá hora through Černohorské rašeliniště (Moorland) to Pec pod Sněžkou

Difficulty:

Distance: 6 km

Take the cable car ČERNOHORSKÝ EXPRESS to Černá hora, visit the local moorland and walk down the hill back to Pec and take the TourBUS to Janské Lázně.

Learn more

Circuit around Pec pod Sněžkou via observation tower Hnědý vrch

Difficulty:

Distance: 8 km

Circuit around Pec pod Sněžkou via observation tower Hnědý vrch

Learn more

Reach the top of Sněžka Mt. by cable car and on foot

Difficulty:

Distance: 0 km

Pec pod Sněžkou

Learn more

From Velká Úpa via Růžohorky to Sněžka and to Pec pod Sněžkou

Difficulty:

Distance: 6 km

From Velká Úpa via Růžohorky to Sněžka and to Pec pod Sněžkou

Learn more

From Černá hora on Zvonková cesta to Janské Lázně

Difficulty:

Distance: 5 km

From Černá hora on Zvonková cesta to Janské Lázně

Learn more

From Černá hora to Janské Lázně via Hoffmanovy Boudy

Difficulty:

Distance: 5 km

The trail goes from the top station of the cable car ČERNOHORSKÝ EXPRESS via Sokolská bouda to the crossing U Zrcadlových Bud, via Hoffmanovy Boudy to Janské Lázně.

Learn more

From Černá hora to Velká Úpa via Vlašské Boudy

Difficulty:

Distance: 7 km

The trail goes from the top station of the cable car ČERNOHORSKÝ EXPRESS through Václavák and Pěticestí to Vlašské Boudy and further to Velká Úpa.

Learn more

Cyrcle from Černý Důl cross the mountain hut Berghaus

Difficulty:

Distance: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Learn more

From Janské Lázně to Černá hora waterfalls and back

Difficulty:

Distance: 2 km

A shorter trip your kids will enjoy....

Learn more

Modré kameny (Blue stones)

Difficulty:

Distance: 9 km

Visit quartzite rocks at the foot of Černá hora, offering splendid views of the countryside.

Learn more

From Hnědý vrch to Luční Bouda and back to Pec pod Sněžkou

Difficulty:

Distance: 16 km

The chairlift will help you overcome the elevation difference and you can continue on foot to Luční bouda and back to Pec pod Sněžkou.

Learn more

Okolo Černé hory

Difficulty:

Distance: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Learn more