Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

I. Obecná ustanovení

1.    Soutěž pořádá SkiResort Live s.r.o., zastoupená Jakubem Jandou, IČ: 498 11 428, se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (dále jen „organizátor“).
2.    Organizátor vyhlašuje tuto soutěž k letním aktivitám. 

3.    Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve stanovený termín na instagramovém profilu skiresort_live odpoví prostřednictvím komentářů na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

4.    Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

5.    Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

6.    Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

7.    Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

8.    Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Metě. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na stránce https://leto.skiresort.cz/informace/soutez/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na instagramové stránce organizátora.


II: Osobní práva a ochrana osobních údajů

1.    Organizátor bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího uvedené na jeho profilu na Instagramu (jméno a příjmení). Organizátor bude dále zpracovávat osobní údaje výherce soutěže, které mu výherce poskytne. Tyto údaje bude organizátor zpracovávat pro účely provozu, vyhodnocení a uzavření soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže bere soutěžící na vědomí, že je organizátor oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na instagramové stránce a na svých webových stránkách www.skiresort.cz.

III. Mechanismus soutěže

1.    Soutěž bude probíhat na instagramovém profilu skiresort_live v období 18.7.2022 - 25.8.2022. 

2.    Během období soutěže budou zveřejněny celkem tři otázky. Každá z otázek bude mít časový limit pro zodpovězení a tento limit bude vždy uveřejněn spolu s otázkou. 

3.    Odpovědi zaslané po časovém limitu nebudou zahrnuty do soutěže. 


IV. Výhry a jejich předání

1.    Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor jednoho výherce.

2.    Výherce bude vybrán náhodně.

3.    Výherce bude organizátorem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu a bude mu zaslán identifikační kód, kterým se bude muset prokázat při převzetí výhry. Bez identifikačního kódu nebude možné výhru převzít. 

4.    Výherce je povinen do 3 dnů od obdržení zprávy organizátorovi na zprávu odpovědět a potvrdit, že si osobně převezme výhru. Jestliže se nebude moct osobně dostavit, může výhru převzít osoba s platným identifikačním kódem.Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora na adrese Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně v předem dohodnutém termínu a čase.

5.    Výherce každé otázky bude zveřejněn na instagramovém profilu skiresort_live. V případě, že při převzetí výhry podepíše písemný souhlas, bude zároveň zveřejněna fotografie z předávání. V případě, že výherce do 3 dnů organizátorovi na zprávu neodpoví nebo se nedostaví k převzetí výhry nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
 

 

 

Tipy na výlet

Z Černé hory přes Černohorské rašeliniště do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 6 km

Vyjeďte na Černou horu lanovkou ČERNOHORSKÝ EXPRESS, navštivte Černohorské rašeliniště, sejděte do Pece a vraťte se do Janských Lázní autobusem.

Zjistit více

Okruh okolo Pece pod Sněžkou přes rozhlednu Hnědý vrch

Obtížnost:

Délka trasy: 8 km

Z Pece pod Sněžkou přes rozhlednu Hnědý vrch do Pece pod Sněžkou

Zjistit více

Lanovkou a pěšky až na vrchol Sněžky

Obtížnost:

Délka trasy: 0 km

Pec pod Sněžkou

Zjistit více

Z Velké Úpy přes Růžohorky na Sněžku a do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 6 km

Na nejvyšší českou horu nemusíte vyrazit jen z Pece pod Sněžkou. Pěkná trasa je to i z Velké Úpy.

Zjistit více

Z Černé hory po Zvonkové cestě do Janských Lázní

Obtížnost:

Délka trasy: 5 km

Z Černé hory po Zvonkové cestě do Janských Lázní

Zjistit více

Z Černé hory přes Hoffmanovy Boudy do Janských Lázní

Obtížnost:

Délka trasy: 5 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Sokolskou boudu, na rozcestí U Zrcadlových Bud, přes Hoffmannovy Boudy do Janských Lázní.

Zjistit více

Z Černé hory přes Vlašské Boudy do Velké Úpy

Obtížnost:

Délka trasy: 7 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Václavák a Pěticestí k Vlašským Boudám a dál do Velké Úpy.

Zjistit více

Okruh z Černého Dolu přes hornickou naučnou stezku Berghaus

Obtížnost:

Délka trasy: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Zjistit více

Z Janských Lázní k Černohorským vodopádům a zpět

Obtížnost:

Délka trasy: 2 km

Kratší výlet, který budou Vaše děti milovat....

Zjistit více

Modré kameny

Obtížnost:

Délka trasy: 9 km

Navštivte křemencové skalky na úpatí Černé hory, ze kterých je nádherný výhled do kraje.

Zjistit více

Z Hnědého vrchu na Luční Boudu a do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 16 km

Překonejte největší převýšení díky lanovce a vydejte se poté pěšky až k Luční boudě a poté zpět do Pece pod Sněžkou

Zjistit více

Okolo Černé hory

Obtížnost:

Délka trasy: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Zjistit více

Z Černé hory přes Černohorské rašeliniště do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 6 km

Vyjeďte na Černou horu lanovkou ČERNOHORSKÝ EXPRESS, navštivte Černohorské rašeliniště, sejděte do Pece a vraťte se do Janských Lázní autobusem.

Zjistit více

Okruh okolo Pece pod Sněžkou přes rozhlednu Hnědý vrch

Obtížnost:

Délka trasy: 8 km

Z Pece pod Sněžkou přes rozhlednu Hnědý vrch do Pece pod Sněžkou

Zjistit více

Lanovkou a pěšky až na vrchol Sněžky

Obtížnost:

Délka trasy: 0 km

Pec pod Sněžkou

Zjistit více

Z Velké Úpy přes Růžohorky na Sněžku a do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 6 km

Na nejvyšší českou horu nemusíte vyrazit jen z Pece pod Sněžkou. Pěkná trasa je to i z Velké Úpy.

Zjistit více

Z Černé hory po Zvonkové cestě do Janských Lázní

Obtížnost:

Délka trasy: 5 km

Z Černé hory po Zvonkové cestě do Janských Lázní

Zjistit více

Z Černé hory přes Hoffmanovy Boudy do Janských Lázní

Obtížnost:

Délka trasy: 5 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Sokolskou boudu, na rozcestí U Zrcadlových Bud, přes Hoffmannovy Boudy do Janských Lázní.

Zjistit více

Z Černé hory přes Vlašské Boudy do Velké Úpy

Obtížnost:

Délka trasy: 7 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Václavák a Pěticestí k Vlašským Boudám a dál do Velké Úpy.

Zjistit více

Okruh z Černého Dolu přes hornickou naučnou stezku Berghaus

Obtížnost:

Délka trasy: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Zjistit více

Z Janských Lázní k Černohorským vodopádům a zpět

Obtížnost:

Délka trasy: 2 km

Kratší výlet, který budou Vaše děti milovat....

Zjistit více

Modré kameny

Obtížnost:

Délka trasy: 9 km

Navštivte křemencové skalky na úpatí Černé hory, ze kterých je nádherný výhled do kraje.

Zjistit více

Z Hnědého vrchu na Luční Boudu a do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 16 km

Překonejte největší převýšení díky lanovce a vydejte se poté pěšky až k Luční boudě a poté zpět do Pece pod Sněžkou

Zjistit více

Okolo Černé hory

Obtížnost:

Délka trasy: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Zjistit více