Wettbewerb

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

I. Obecná ustanovení

1.    Soutěž pořádá SkiResort Live s.r.o., zastoupená Jakubem Jandou, IČ: 498 11 428, se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (dále jen „organizátor“).
2.    Organizátor vyhlašuje tuto soutěž k letním aktivitám. 

3.    Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve stanovený termín na instagramovém profilu skiresort_live odpoví prostřednictvím komentářů na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

4.    Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

5.    Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

6.    Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

7.    Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

8.    Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Metě. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na stránce https://leto.skiresort.cz/informace/soutez/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na instagramové stránce organizátora.


II: Osobní práva a ochrana osobních údajů

1.    Organizátor bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího uvedené na jeho profilu na Instagramu (jméno a příjmení). Organizátor bude dále zpracovávat osobní údaje výherce soutěže, které mu výherce poskytne. Tyto údaje bude organizátor zpracovávat pro účely provozu, vyhodnocení a uzavření soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže bere soutěžící na vědomí, že je organizátor oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na instagramové stránce a na svých webových stránkách www.skiresort.cz.

III. Mechanismus soutěže

1.    Soutěž bude probíhat na instagramovém profilu skiresort_live v období 18.7.2022 - 25.8.2022. 

2.    Během období soutěže budou zveřejněny celkem tři otázky. Každá z otázek bude mít časový limit pro zodpovězení a tento limit bude vždy uveřejněn spolu s otázkou. 

3.    Odpovědi zaslané po časovém limitu nebudou zahrnuty do soutěže. 


IV. Výhry a jejich předání

1.    Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor jednoho výherce.

2.    Výherce bude vybrán náhodně.

3.    Výherce bude organizátorem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu a bude mu zaslán identifikační kód, kterým se bude muset prokázat při převzetí výhry. Bez identifikačního kódu nebude možné výhru převzít. 

4.    Výherce je povinen do 3 dnů od obdržení zprávy organizátorovi na zprávu odpovědět a potvrdit, že si osobně převezme výhru. Jestliže se nebude moct osobně dostavit, může výhru převzít osoba s platným identifikačním kódem.Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora na adrese Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně v předem dohodnutém termínu a čase.

5.    Výherce každé otázky bude zveřejněn na instagramovém profilu skiresort_live. V případě, že při převzetí výhry podepíše písemný souhlas, bude zároveň zveřejněna fotografie z předávání. V případě, že výherce do 3 dnů organizátorovi na zprávu neodpoví nebo se nedostaví k převzetí výhry nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
 

 

 

Tipps für Ausflüge

Aus Černá hora zu Torfmoor zu Pec pod Sněžkou

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 6 km

Fahren Sie bis zu Černá hora mit der Gondelbahn ČERNOHORSKÝ EXPRESS, wandern Sie hinunter nach Pec und kehren Sie mit dem TourBUS nach Janské Lázně zurück.

Mehr erfahren

Aus Pec pod Sněžkou über den Aussichtsturm Hnědý vrch nach Pec pod Sněžkou

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 8 km

Aus Pec pod Sněžkou über den Aussichtsturm Hnědý vrch nach Pec pod Sněžkou

Mehr erfahren

Zum Gipfel der Schneekoppe mit der Seilbahn und zu Fuß

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 0 km

Pec pod Sněžkou

Mehr erfahren

Aus Velká Úpa über Růžohorky auf Sněžka und nach Pec

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 6 km

Aus Velká Úpa über Růžohorky auf Sněžka und nach Pec

Mehr erfahren

Von Černá hora auf Zvonková cesta nach Janské Lázně

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 5 km

Von Černá hora auf Zvonková cesta nach Janské Lázně

Mehr erfahren

Von Černá hora über Hoffmanovy Boudy nach Janské Lázně

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 5 km

Die Strecke führt von der Bergstation der Gondelbahn ČERNOHORSKÝ EXPRESS über Sokolská bouda zur Kreuzung U Zrcadlových Bud, über Hoffmannovy Boudy nach Janské Lázně.

Mehr erfahren

Von Černá hora über Vlašské Boudy nach Velká Úpa

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 7 km

Die Strecke führt von der Bergstation der Gondelbahn ČERNOHORSKÝ EXPRESS über Václavák und Pěticestí bis Vlašské Boudy und weiter nach Velká Úpa.

Mehr erfahren

Aus Černý Důl zum Bergbau-Naturlehrpfad Berghaus

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Mehr erfahren

Aus Janské Lázně zu Černohorské Wasserfälle und zurück

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 2 km

Ein kürzerer Ausflug, ideal für Ihre Kinder....

Mehr erfahren

Modré kameny (Die Quarzit-Felsen)

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 9 km

Besuchen Sie die Quarzit-Felsen am Fuße von Černá hora, die eine herrliche Aussicht anbieten.

Mehr erfahren

Von Hnědý vrch auf Luční Bouda und nach Pec pod Sněžkou

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 16 km

Mit der Seilbahn den größten Höhenunterschied überwinden und dann bis auf Luční bouda und zurück nach Pec pod Sněžkou wandern.

Mehr erfahren

Okolo Černé hory

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Mehr erfahren

Aus Černá hora zu Torfmoor zu Pec pod Sněžkou

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 6 km

Fahren Sie bis zu Černá hora mit der Gondelbahn ČERNOHORSKÝ EXPRESS, wandern Sie hinunter nach Pec und kehren Sie mit dem TourBUS nach Janské Lázně zurück.

Mehr erfahren

Aus Pec pod Sněžkou über den Aussichtsturm Hnědý vrch nach Pec pod Sněžkou

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 8 km

Aus Pec pod Sněžkou über den Aussichtsturm Hnědý vrch nach Pec pod Sněžkou

Mehr erfahren

Zum Gipfel der Schneekoppe mit der Seilbahn und zu Fuß

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 0 km

Pec pod Sněžkou

Mehr erfahren

Aus Velká Úpa über Růžohorky auf Sněžka und nach Pec

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 6 km

Aus Velká Úpa über Růžohorky auf Sněžka und nach Pec

Mehr erfahren

Von Černá hora auf Zvonková cesta nach Janské Lázně

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 5 km

Von Černá hora auf Zvonková cesta nach Janské Lázně

Mehr erfahren

Von Černá hora über Hoffmanovy Boudy nach Janské Lázně

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 5 km

Die Strecke führt von der Bergstation der Gondelbahn ČERNOHORSKÝ EXPRESS über Sokolská bouda zur Kreuzung U Zrcadlových Bud, über Hoffmannovy Boudy nach Janské Lázně.

Mehr erfahren

Von Černá hora über Vlašské Boudy nach Velká Úpa

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 7 km

Die Strecke führt von der Bergstation der Gondelbahn ČERNOHORSKÝ EXPRESS über Václavák und Pěticestí bis Vlašské Boudy und weiter nach Velká Úpa.

Mehr erfahren

Aus Černý Důl zum Bergbau-Naturlehrpfad Berghaus

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Mehr erfahren

Aus Janské Lázně zu Černohorské Wasserfälle und zurück

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 2 km

Ein kürzerer Ausflug, ideal für Ihre Kinder....

Mehr erfahren

Modré kameny (Die Quarzit-Felsen)

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 9 km

Besuchen Sie die Quarzit-Felsen am Fuße von Černá hora, die eine herrliche Aussicht anbieten.

Mehr erfahren

Von Hnědý vrch auf Luční Bouda und nach Pec pod Sněžkou

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 16 km

Mit der Seilbahn den größten Höhenunterschied überwinden und dann bis auf Luční bouda und zurück nach Pec pod Sněžkou wandern.

Mehr erfahren

Okolo Černé hory

Schwierigkeitsgrad:

Länge der Strecke: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Mehr erfahren