Černohorské rašeliniště

Černohorské rašeliniště - v plochém sedle mezi Černou a Světlou horou zhruba na 60 ha vzniklo největší rašeliniště lesního typu v Krkonoších. Tyto lesní rašeliniště se oproti rašeliništím nelesních vyznačují např. větším výskytem suchopýrů a ostřic. Největší hloubka (mocnost) Černohorského rašeliniště je až dva a půl metru a celkový objem rašeliny je cca 420.000 m3 . Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 1.400 mm, sněhová pokrývka zde přetrvává od listopadu do května a místy bývá vysoká až tři metry. Průměrná roční teplota dosahuje hodnoty cca +2°C (v Trutnově se průměrná roční teplota pohybuje kolem +6,8°C). Z botanických zajímavostí zde můžete najít Kyhanku sivolistou, Brusnici sivou a kostrbatou, Šichou oboupohlavnou, Suchopýr pochvatý a úzkolistý, Blatnici bahenní, Sítinu níťovitou, fauna je zde zastoupena např. Bruslařkou obecnou, Ještěrkou živorodou, Skokanem hnědým, velmi vzácně i Tetřevem hlušcem. Tato lokalita je rovněž známým říjištěm jelenů. Černohorské rašeliniště a jeho bezprostřední okolí patří do I. a II. zóny, které nahradily předchozí rezervace a kde platí přísnější omezení činnosti člověka. Správa Krnapu zde vybudovala asi 4,5 km dlouhou naučnou stezku s několika panely.Tato naučná stezka vede od Černé boudy k Václaváku, Hubertově vyhlídce, Velkým Pardubickým boudám. Lze se na ní napojit z kterékoliv strany, je přístupná např. po červeně značené turistické cestě od Pece pod Sněžkou i z vrcholu Černé hory od horní stanice lanovky nebo po zeleně značené cestě z Janských Lázní (Cesta T).