GDPR

Vážení zákazníci, jistě Vám neuniklo, že dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zkráceně nazývané jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (mnohdy hovorově užívána zkratka GDPR).  Toto nařízení stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se až na drobné výjimky týká všech, kdo zpracovávají za různým účelem osobní údaje subjektů osobních údajů tedy i našich společností MEGA PLUS s.r.o., SkiResort Live s.r.o. a SKIRESORT GASTRO s.r.o. V návaznosti na tuto problematiku prosím nepřehlédněte podrobné informace, které se vás v případě, že využijete našich služeb, budou týkat. S těmito je možné se seznámit na této stránce. 

MEGA PLUS s.r.o.

SkiResort Live s.r.o.

SkiResort Gastro s.r.o.