Specifikace kamerového systému

společnosti SkiResort Live s.r.o.

 

Správce

SkiResort Live s.r.o., IČ 49811428, sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně

Kontaktní osoba: Jakub Janda, Jiří Matějů

Účel zpracování

Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

Právní důvod

Oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Kategorie subjektů

Zaměstnanci, návštěvníci provozoven Správce

Popis kategorie údajů

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu

Informace poskytované subjektu údajů

Prostřednictvím piktogramu umístěných v příslušných prostorech, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další info

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

Lhůta pro výmaz

Doba uchování je 7 dní. V případě potřeby pro orgány činné v trestním řízení po dobu nezbytnou pro úspěšné vyřešení incidentu.

Technická opatření

Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob

Počet zapojených kamer

13

Umístění kamer

Provozovny správce

Režim kamer

Nepřetržitý