SkiResort Live s.r.o. – specyfikacja systemu monitoringu

 

Administrator

SkiResort Live s.r.o. (sp. z o.o.), IČ(REGON): 49811428, z siedzibą Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně

Osoba kontaktowa: Jakub Janda, Jiří Matějů

Cel przetwarzania

Ochrona własności administratora, życia i zdrowia osób poprzez stały system kamer monitoringu

Podstawa prawna

Uzasadnione interesy administratora i stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Kategorie osób, których dane dotyczą

Pracownicy, goście ośrodka narciarskiego

Opis kategorii danych

Dane identyfikacyjne w formie zapisu z monitoringu

Informacje przekazywane osobie, której dane dotyczą

Za pośrednictwem piktogramów, umieszczonych w odpowiednich przestrzeniach, łącznie z identyfikacją administratora oraz komunikatem, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje

Odbiorca danych osobowych

W uzasadnionych przypadkach organy ścigania, ewentualnie inne zainteresowane podmioty do osiągnięcia celu przetwarzania (np. firma ubezpieczeniowa).

Termin usunięcia

Okres przechowywania wynosi 7 dni. W razie potrzeby, dla organów ścigania przez okres niezbędny do pomyślnego rozwiązania incydentu.

Środki techniczne

Osłona bezpieczeństwa, kontrolowany dostęp do danych, szkolenie upoważnionych osób

Liczba podłączonych kamer

13

Usytuowanie kamer

Ośrodki administratora

Tryb pracy kamer /strong>

Ciągły