Luisina cesta Těsným dolem (Klausovým dolem)

Na začátek Luisiny cesty u mostu přes Černohorský potok se nejlépe dostanete po promenádě od hotelu Lesní dům. Luisina cesta odbočuje za mostem vlevo a nese jméno po hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové, která se zasloužila o rozkvět vrchlabského a maršovského panství v druhé polovině 19. století. Stavba 2 metry širokého chodníku až pod Pardubické boudy, tehdy Kühnelovy boudy, trvala celých 5 let. Už po čtvrt kilometru stoupání je chodník zasekán do skalnatého kaňonu, v blízkosti vodopádů Černohorského potoka. V jiných místech je cesta založena na tak prudkém svahu, že stavitelé museli do skalnatého podloží vyvrtat a zasekat základové plošiny. Správa KRNAP v roce 2003 provedla náročnou opravu prvního mostu a spodní části chodníku v nejzajímavějších partiích Těsného dolu v délce 600m. Na konci kaňonu zatím opravená cesta končí, druhý most není obnoven.