1. Krkonošská cyklistická naučná stezka

1. Krkonošská cyklistická naučná stezka

Obtížnost:

Délka trasy: 19,9 km


1. Krkonošská cyklistická naučná stezka byla zřízena v měsíci červnu roku 2001 a je vedena nejzajímavějšími partiemi Černé a Světlé hory. Délka celého okruhu je 20 km. Ideálním nástupním místem je horní stanice lanovky, kde se mohou cyklisté vyhnout nepříjemnému stoupání. Na trase stezky bylo instalováno 9 tematických informačních tabulí. Trasa stezky je vedena ve III. zóně Krnapu, a proto je nutné dodržovat návštěvní řád. Z důvodu zajištění klidu pro zvěř, se mohou cyklisté pohybovat na stezce do 17 hodin. 

Nástupní trasa k naučné stezce je vedena od horní stanice lanové dráhy ČERNOHORSKÝ EXPRESS okolo Sokolské a Černé boudy k rozcestí pod Černou boudou (označení tras MTB č. 19A, 1B), kde začíná vlastní trasa 1. KCNS, která je vedena po lesních cestách zajímavými partiemi Černé a Světlé hory.

Základní trasa okruhu je vedena takto:

rozcestí pod Černou boudou - Zrcadla - sedlo pod Kolínskou boudou - Václavák - Pěticestí - Vlašské boudy - Krausovy boudy - u Modrých kamenů - Velké Pardubické boudy - rozcestí pod Černou boudou

Na trase je umístěno 9 tematických cedulí, na určených místech s příslušným textem:

  •  rozcestí pod Černou boudou - úvodní panel - základní informace o stezce
  •  Zrcadla - panorama hlavního hřebene Krkonoše s popisem vrcholků
  •  sedlo pod Kolínskou boudou - historie turistiky v Krkonoších
  •  manipulák nad Václavákem - vliv odlesnění
  •  Pěticestí - historie MTB
  •  Vlašské Boudy - budní hospodářství
  •  Velké Tipeltovky - architektura krkonošských chalup
  •  Krausovy Boudy - myslivost
  •  u Modrých kamenů - geomorfologie 

Text na tematických cedulích je 3-jazyčný, doplněný mapkou stezky s vyznačením bodu, kde se právě nacházíte a fotografiemi.
1. KCNS byla vybudována ve spolupráci mezi Správou Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí a společností MEGA PLUS s. r. o., Janské Lázně, vlastníkem a provozovatelem lanové dráhy Janské Lázně - Černá hora.
Celková délka trasy 1. KCNS je 20 km. Mapa trasy

Zobrazit


Další tipy na výlet

Cyklotrasa tří lanovek

Obtížnost:

Délka trasy: 34 km

Poznejte východní Krkonoše na kole a ušetřete si šlapání do kopce díky lanovkám

Zjistit více

Janské Lázně - Černohorskou silnicí

Obtížnost:

Délka trasy: 7 km

Z Černé hory po Černohorské silnici do Janských Lázní.

Zjistit více

Janské Lázně - Cestou T (T-weg)

Obtížnost:

Délka trasy: 8 km

Z Černé hory cestou "T" do Janských Lázní

Zjistit více

Janské Lázně - přes Zrcadlovky

Obtížnost:

Délka trasy: 14 km

Z Černé hory přes Zrcadlovky do Janských Lázní

Zjistit více

Z Černé hory přes Pražskou boudu do Černého dolu

Obtížnost:

Délka trasy: 11 km

Z Černé hory přes Lučiny do Černého Dolu

Zjistit více

Z Černé hory přes Lučiny do Pece pod Sněžkou

Obtížnost:

Délka trasy: 11 km

Z Černé hory přes Lučiny do Pece pod Sněžkou

Zjistit více

Z Černé hory přes Vlašské Boudy do Velké Úpy

Obtížnost:

Délka trasy: 11 km

Z Černé hory okolo Vlašských Bud do Velké Úpy

Zjistit více

Z Černé hory přes Modrokamennou boudu do Horního Maršova

Obtížnost:

Délka trasy: 11 km

Z Černé hory po cestě "T" k Modrokamenné boudě a dále do Horní Maršova

Zjistit více

Okruh z Černého Dolu přes Bolkov, Černou horu a Berghaus do Černého Dolu

Obtížnost:

Délka trasy: 13 km

Černý Důl – Bolkov – Hoffmanovy Boudy – Černohorský Express – Luční svážnice – Berghaus – Černý Důl

Zjistit více