Konkurs

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

I. Obecná ustanovení

1.    Soutěž pořádá SkiResort Live s.r.o., zastoupená Jakubem Jandou, IČ: 498 11 428, se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně (dále jen „organizátor“).
2.    Organizátor vyhlašuje tuto soutěž k letním aktivitám. 

3.    Účastníkem soutěže se stává každý, kdo ve stanovený termín na instagramovém profilu skiresort_live odpoví prostřednictvím komentářů na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

4.    Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

5.    Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

6.    Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

7.    Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

8.    Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Metě. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na stránce https://leto.skiresort.cz/informace/soutez/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na instagramové stránce organizátora.


II: Osobní práva a ochrana osobních údajů

1.    Organizátor bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího uvedené na jeho profilu na Instagramu (jméno a příjmení). Organizátor bude dále zpracovávat osobní údaje výherce soutěže, které mu výherce poskytne. Tyto údaje bude organizátor zpracovávat pro účely provozu, vyhodnocení a uzavření soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže bere soutěžící na vědomí, že je organizátor oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na instagramové stránce a na svých webových stránkách www.skiresort.cz.

III. Mechanismus soutěže

1.    Soutěž bude probíhat na instagramovém profilu skiresort_live v období 18.7.2022 - 25.8.2022. 

2.    Během období soutěže budou zveřejněny celkem tři otázky. Každá z otázek bude mít časový limit pro zodpovězení a tento limit bude vždy uveřejněn spolu s otázkou. 

3.    Odpovědi zaslané po časovém limitu nebudou zahrnuty do soutěže. 


IV. Výhry a jejich předání

1.    Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor jednoho výherce.

2.    Výherce bude vybrán náhodně.

3.    Výherce bude organizátorem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu a bude mu zaslán identifikační kód, kterým se bude muset prokázat při převzetí výhry. Bez identifikačního kódu nebude možné výhru převzít. 

4.    Výherce je povinen do 3 dnů od obdržení zprávy organizátorovi na zprávu odpovědět a potvrdit, že si osobně převezme výhru. Jestliže se nebude moct osobně dostavit, může výhru převzít osoba s platným identifikačním kódem.Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora na adrese Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně v předem dohodnutém termínu a čase.

5.    Výherce každé otázky bude zveřejněn na instagramovém profilu skiresort_live. V případě, že při převzetí výhry podepíše písemný souhlas, bude zároveň zveřejněna fotografie z předávání. V případě, že výherce do 3 dnů organizátorovi na zprávu neodpoví nebo se nedostaví k převzetí výhry nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
 

 

 

Propozycje wycieczek

Z Černé hory przes Czarnogórskie torfowisko do Pece pod Sněžkou

Stopień trudności:

Długość trasy: 6 km

Na Černou horu wyjedźcie kolejką linową ČERNOHORSKÝ EXPRESS, odwiedźcie unikatowe Czarnogórskie torfowisko, zejdźcie do Pece a do Janských Lázní wróćcie TourBUSem.

Dowiedzieć się więcej

Z Pece pod Sněžkou poprzez Hnědý vrch z wieżą widokową do Pece pod Sněžkou

Stopień trudności:

Długość trasy: 8 km

Z Pece pod Sněžkou poprzez Hnědý vrch z wieżą widokową do Pece pod Sněžkou

Dowiedzieć się więcej

Wyciągiem i pieszo aż na szczyt Śnieżki

Stopień trudności:

Długość trasy: 0 km

Pec pod Sněžkou

Dowiedzieć się więcej

Z Velké Úpy poprzez Růžohorky na Śnieżkę i do Pece

Stopień trudności:

Długość trasy: 6 km

Z Velké Úpy poprzez Růžohorky na Śnieżkę i do Pece

Dowiedzieć się więcej

Z Czarnej Góry po Dzwonkowej Drodze do Janských Lázní

Stopień trudności:

Długość trasy: 5 km

Z Czarnej Góry po Dzwonkowej Drodze do Janských Lázní

Dowiedzieć się więcej

Wycieczka na trasie Černá hora - Hoffmanovy boudy – Janské Lázně

Stopień trudności:

Długość trasy: 5 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Sokolskou boudu, na rozcestí U Zrcadlových Bud, přes Hoffmannovy Boudy do Janských Lázní.

Dowiedzieć się więcej

Wycieczka na trasie Černá hora - Vlašské Boudy - Velká Úpa

Stopień trudności:

Długość trasy: 7 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Václavák a Pěticestí k Vlašským Boudám a dál do Velké Úpy.

Dowiedzieć się więcej

Z Černého Dolu przez Berghaus do Černého Dolu

Stopień trudności:

Długość trasy: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Dowiedzieć się więcej

Z Janských Lázní do wodospadów na Černé hoře i z powrotem

Stopień trudności:

Długość trasy: 2 km

Krótsza wycieczka, którą pokochają Twoje dzieci…

Dowiedzieć się więcej

Niebieskie kamienie

Stopień trudności:

Długość trasy: 9 km

Zapraszamy do odwiedzenia kwarcytowych skał u podnóża Černé hory, skąd rozciąga się wspaniały widok na cały region.

Dowiedzieć się więcej

Z Hnědého vrchu na Luční Boudu i do Pece pod Śnieżką

Stopień trudności:

Długość trasy: 16 km

Najwyższe przewyższenie pokonaj kolejką linową.

Dowiedzieć się więcej

Okolo Černé hory

Stopień trudności:

Długość trasy: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Dowiedzieć się więcej

Z Černé hory przes Czarnogórskie torfowisko do Pece pod Sněžkou

Stopień trudności:

Długość trasy: 6 km

Na Černou horu wyjedźcie kolejką linową ČERNOHORSKÝ EXPRESS, odwiedźcie unikatowe Czarnogórskie torfowisko, zejdźcie do Pece a do Janských Lázní wróćcie TourBUSem.

Dowiedzieć się więcej

Z Pece pod Sněžkou poprzez Hnědý vrch z wieżą widokową do Pece pod Sněžkou

Stopień trudności:

Długość trasy: 8 km

Z Pece pod Sněžkou poprzez Hnědý vrch z wieżą widokową do Pece pod Sněžkou

Dowiedzieć się więcej

Wyciągiem i pieszo aż na szczyt Śnieżki

Stopień trudności:

Długość trasy: 0 km

Pec pod Sněžkou

Dowiedzieć się więcej

Z Velké Úpy poprzez Růžohorky na Śnieżkę i do Pece

Stopień trudności:

Długość trasy: 6 km

Z Velké Úpy poprzez Růžohorky na Śnieżkę i do Pece

Dowiedzieć się więcej

Z Czarnej Góry po Dzwonkowej Drodze do Janských Lázní

Stopień trudności:

Długość trasy: 5 km

Z Czarnej Góry po Dzwonkowej Drodze do Janských Lázní

Dowiedzieć się więcej

Wycieczka na trasie Černá hora - Hoffmanovy boudy – Janské Lázně

Stopień trudności:

Długość trasy: 5 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Sokolskou boudu, na rozcestí U Zrcadlových Bud, přes Hoffmannovy Boudy do Janských Lázní.

Dowiedzieć się więcej

Wycieczka na trasie Černá hora - Vlašské Boudy - Velká Úpa

Stopień trudności:

Długość trasy: 7 km

Trasa je vedena od horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS přes Václavák a Pěticestí k Vlašským Boudám a dál do Velké Úpy.

Dowiedzieć się więcej

Z Černého Dolu przez Berghaus do Černého Dolu

Stopień trudności:

Długość trasy: 9 km

Černý Důl – Bönischovy Boudy – Rejdiště – Berghaus – Černý Důl

Dowiedzieć się więcej

Z Janských Lázní do wodospadów na Černé hoře i z powrotem

Stopień trudności:

Długość trasy: 2 km

Krótsza wycieczka, którą pokochają Twoje dzieci…

Dowiedzieć się więcej

Niebieskie kamienie

Stopień trudności:

Długość trasy: 9 km

Zapraszamy do odwiedzenia kwarcytowych skał u podnóża Černé hory, skąd rozciąga się wspaniały widok na cały region.

Dowiedzieć się więcej

Z Hnědého vrchu na Luční Boudu i do Pece pod Śnieżką

Stopień trudności:

Długość trasy: 16 km

Najwyższe przewyższenie pokonaj kolejką linową.

Dowiedzieć się więcej

Okolo Černé hory

Stopień trudności:

Długość trasy: 12 km

Poznejte okolí Černé hory, vydejte se do Pece, na Sněžku nebo za výhledy.

Dowiedzieć się więcej