TourPAS - warunki 

Każda osoba, oprócz małe dzieci, muszą mieć ważny bilet na przejazd. Kilkudniowy TourPAS dotyczy następujących po sobie dni. TourPAS można kupić w kasach biletowych aktualnie czynnych kolei linowych i wyciągów. 

Wiek małych dzieci, dzieci, juniorów i seniorów należy poświadczyć dowodem osobistym, paszportem lub kartą ubezpieczenia.

TourPASy są imienne – fotokontrola. W przypadku stwierdzenia korzystania z TourPASu przez osobę do tego nieupoważnioną, karta TourPAS może zostać zablokowana bez prawa do zwrotu kosztów. Przy zakupie należy uiścić zwrotną zaliczkę w wysokości 50 CZK za plastikową kartę. Automaty do zwrotu zaliczki 50 CZK za plastikowe karty umieszczone są przy kasach biletowych kolei i wyciągów. W celu złożenia reklamacji należy przedstawić paragon. Reklamacje dotyczące TourPASu rozpatrywane są wyłącznie w kasach biletowych kolei i wyciągów w miejscowościach Janské Lázně i Pec pod Sněžkou.