Zveme vás k úklidu nejvyšší hory České republiky a jejího přilehlého okolí.

Bližší informace bude organizátor upřesňovat.