Beschwerde

Reklamace přijímáme pouze prostřednictvím reklamačního formuláře níže. K reklamaci prosím připojte dokumenty, které mohou pomoci ke zdárnému vyřešení vaší reklamace. V případě úrazu jde například o zprávu od lékaře, či účtenku o nákupu jízdenek. V případě poškození oděvu je třeba doložit účtenku z nákupu daného oblečení, zprávu z čistírny a fotografie daného oděvu a poškození.  

Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen!